Warto wiedzieć

Wskazania do badania prenatalnego

  • Wiek matki powyżej 35 lat.
  • Występowanie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka.
  • Stwierdzenie występowania strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub ojca dziecka.
  • Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetcznie lub wieloczynnikową.
  • Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększenie ryzyka aberracji chromosomowej lub wady płodu.