Warto wiedzieć

Badania prenatalne

Proponujemy:

  • Badanie przezierności karkowej NT z oceną ryzyka statycznego wad genetycznych (trisomii 21, 13, 18) w okresie 11-14 tygodni ciąży.
  • Wczesna ocena anatomii płodu.
  • Test podwójny PAP-A, beta-hCG (14-20 tygodni ciąży). Test podwójny PAPP-A jest wykonywany jako badanie przesiewowe w kierunku określenia prawdopodobieństwa wystąpienia wad genetycznych płodu takich jak: zespołu Downa, zespołu Edwardsa. Składa się on z oceny biochemicznych parametrów krwi matki: stężenia białka PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A) oraz stężenie wolnej podjednostki glikoproteiny beta-hCG. Integralną częścią badania jest interpretacja kliniczna wyniku (ocena merytoryczna).
  • Badania Dopplerowskie
    • wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu
    • nadciśnienie tętnicze ciężarnej, trombofilie (zaburzenia krzepnięcia krwi u ciężarnej i inne)