Specjalizacje i oferta

Badanie kolposkopowe z jednym wycinkiem do diagnostyki histopatologicznej
Cena - 200 zł.