Specjalizacje i oferta

tt i żż kończyn dolnych jednostronne
Cena - 60 zł.
tt i żż kończyn dolnych dwustronne
Cena - 120 zł.
tt szyjne
Cena - 100 zł.
Układ wrotny
Cena - 60 zł.
tt nerkowe z oceną nerek
Cena - 120 zł.